7.5. Oxidy

Obrázek 75-112. Struktura manganitu v řezu (100). Vytvořeno programem ATOMS (Shape Softvare).

struktura manganitu (100)

Schéma koordinačních oktaedrů Mn ve struktuře manganitu v řezu (100). Vyznačena je základní buňka struktury.

koordinační polyedry Mn ve struktuře manganitu