7.5. Oxidy

Obrázek 75-113. Difrakční RTG práškový záznam manganitu pro Co záření, modelováno programem WinXpow.

RTG difrakční zázam manganitu

Polohy a intenzity difrakčních maxim od strukturních rovin manganitu, podle standardu databáze JCPDS pro Co záření.

D 2Theta I(rel) H   K   L
4,830 21,34 1 1   0   0
3,563 29,08 2 0   1   1  M
3,405 30,46 100 1   1  -1
2,639 39,63 24 0   2   0
2,524 41,51 12 1   1   1
2,417 43,44 17 0   0   2
2,414 43,50 16 2   0   0
2,316 45,44 1 1   2   0
2,271 46,39 10 1   2  -1
2,228 47,34 2 2   0  -2
2,196 48,07 18 0   1   2  M
1,874 57,02 1 1   0   2
1,866 57,29 1 2   2  -1
1,782 60,26 42 0   2   2  M
1,765 60,90 1 2   1   1
1,703 63,37 10 2   2  -2
1,672 64,68 17 1   1  -3
1,670 64,77 16 3   1  -1
1,653 65,52 1 0   3   1
1,636 66,29 9 1   3  -1
1,620 67,03 1 3   1  -2
1,500 73,21 10 1   3   1
1,437 76,99 5 2   0   2