7.5. Oxidy

Obrázek 75-12. Převážně prizmatické drobné krystalky křemene (Andělské domky).

drobné krystalky křemene