7.5. Oxidy

Obrázek 75-13. Dauphinéský (alpský) srůst křemene je srůstání pravého jedince s pravým nebo levého s levým podle dvojčatné osy c [0001]. Podle Ježka (1932).

dauphinéské dvojče křemene