7.5. Oxidy

Obrázek 75-14. Brazilský zákon křemene je zákonité srůstání levého a pravého jedince podle roviny (11-20). Podle Ježka (1932).

brazilský srůst křemene