7.5. Oxidy

Obrázek 75-16. Různé typy krystalů vyššího křemene - s hexagonálním prizmatem a bez něho. Krystalové tvary: r = {10-11}, z = {01-11}, m = {10-10}. Podle Ježka (1932).

krystaly vyššího křemene