7.5. Oxidy

Obrázek 75-2. Stabilita polymorfních modifikací SiO2 vyjádřená PT fázovým diagramem. Podle Klein, Hurlbut (1993).

PT digaram pro systém skupiny křemene