7.5. Oxidy

Obrázek 75-26. Struktura vyššího tridymitu - uspořádání tetraedrů SiO4 v základní buňce. Vytvořeno programem ATOMS (Shape Softvare).

struktura vyššího tridymitu

Uspořádání tetraedrů SiO4 ve struktuře vyššího tridymitu, řez (001).

 struktrua vyššího tridymitu v řezu 001

Schematické uspořádání tetraedrů SiO4 ve struktuře vyššího tridymitu, základní buňka je vyznačena.

Tetraedry křemíku ve struktuře vyššího tridymitu