7.5. Oxidy

Obrázek 75-27. Difrakční RTG práškový záznam vyššího tridymitu (hexagonální symetrie) pro Co záření, modelováno programem WinXpow.

RTG difrakční záznam tridymitu

Polohy a intenzity difrakčních maxim od strukturních rovin vyššího tridymitu, podle standardu databáze JCPDS pro Co záření.

D 2Theta I(rel) H   K   L
4,370 23,62 80 1   0   0
4,118 25,09 100 0   0   2
3,862 26,78 60 1   0   1
2,995 34,75 35 1   0   2
2,523 41,53 25 1   1   0
2,325 45,25 20 1   0   3
2,152 49,12 2 1   1   2
2,114 50,06 8 2   0   1
2,059 51,50 12 0   0   4
1,930 55,22 2 2   0   2
1,863 57,39 6 1   0   4
1,710 63,08 8 2   0   3
1,651 65,61 4 2   1   0
1,619 67,08 6 2   1   1
1,542 70,91 10 1   0   5
1,531 71,50 2 2   1   2