7.5. Oxidy

Obrázek 75-29. Ideální vývoj trojčatného srůstu tridymitu. Podle Ježka (1932).

ideální trojče tridymitu