7.5. Oxidy

Obrázek 75-3. Schématické vyjádření uspořádání tetraedrů Si do šroubovic podle osy c ve struktuře levotočivého (vlevo) a pravotočivého nízkého křemene. Podle Rösler (1981).

levotočivá a pravotočivá struktura křemene