7.5. Oxidy

Obrázek 75-30. Struktura tetragonálního cristobalitu - uspořádání atomů kyslíku a křemíku v základní buňce. Vytvořeno programem ATOMS (Shape Softvare).

struktura cristobalit - základní buňka

Uspořádání tetraedrů SiO4 ve struktuře cristobalitu, řez (001).

 struktura cristobalitu, řez (001)

Schematické uspořádání tetraedrů SiO4 ve struktuře cristobalitu, základní buňka je vyznačena.

tetraedrySi ve struktuře cristobalitu