7.5. Oxidy

Obrázek 75-31. Difrakční RTG práškový záznam cristobalitu (tetragonální symetrie) pro Co záření, modelováno programem WinXpow.

RTG difrakční záznam cristobalitu

Polohy a intenzity difrakčních maxim od strukturních rovin vyššího cristobaliu, podle standardu databáze JCPDS pro Co záření.

D 2Theta I(rel) H   K   L
4,040 25,59 100 1   0   1
3,515 29,49 1 1   1   0
3,136 33,15 8 1   1   1
2,841 36,70 9 1   0   2
2,487 42,15 13 2   0   0
2,468 42,51 4 1   1   2
2,342 44,91 1 2   0   1
2,118 49,97 2 2   1   1
2,020 52,58 2 2   0   2
1,929 55,24 4 1   1   3
1,871 57,10 4 2   1   2
1,759 61,13 1 2   2   0
1,730 62,25 1 0   0   4
1,692 63,82 2 2   0   3
1,635 66,34 1 1   0   4
1,612 67,40 3 3   0   1
1,601 67,92 1 2   1   3
1,572 69,36 1 3   1   0
1,567 69,59 1 2   2   2