7.5. Oxidy

Obrázek 75-32. Difrakční RTG práškový záznam amorfního opálu pro Co záření. Opály se vyskytují v řadě strukturních stavů - od zcela amorfních až po částečně krystalické. Měřeno na difraktometru Stadi P (Stoe).

RTG difrakční záznam opálu