7.5. Oxidy

Obrázek 75-33. Typický lasturnatý lom mléčného opálu.

mléčn opál