7.5. Oxidy

Obrázek 75-34. Červeně zbarvená varieta opálu (Herlany - Slovensko).

červený opál