7.5. Oxidy

Obrázek 75-35. Struktura korundu - uspořádání atomů kyslíku a hliníku v základní buňce. Vytvořeno programem ATOMS (Shape Softvare).

struktura korundu

Uspořádání oktaedrů AlO6 ve struktuře korundu, řez (001).

 struktura korundu - řez (001)