7.5. Oxidy

Obrázek 75-36. Difrakční RTG práškový záznam korundu pro Co záření, načteno difraktometrem Stadi P (Stoe).

RTG difrakční záznam korundu

Polohy a intenzity difrakčních maxim od strukturních rovin korundu, podle standardu databáze JCPDS pro Co záření.

D 2Theta I(rel) H   K   L
3,480 29,79 72 0   1   2
2,551 41,05 98 1   0   4
2,380 44,15 44 1   1   0
2,165 48,81 1 0   0   6
2,086 50,78 100 1   1   3
1,964 54,18 2 2   0   2
1,740 61,87 48 0   2   4
1,602 67,91 96 1   1   6
1,547 70,66 3 2   1   1
1,515 72,38 4 1   2   2