7.5. Oxidy

Obrázek 75-38. Krystaly korundu klencového typu. Krystalové tvary: r = {10-11}, c = {0001}, a = {11-20}, n = {22-43}. Podle Ježka (1932).

klencové krystaly korundu