7.5. Oxidy

Obrázek 75-4. Schéma strukturní změny při rekonstruktivní polymorfní přeměně z nižšího křemene (vlevo) na vyšší křemen. Při normálním tlaku je teplota přechodu 573° C. Podle Rösler (1981).

polymorfní přeměna vyššího a nižšího křemene