7.5. Oxidy

Obrázek 75-40. Tmavě modré zrno korundu s hexagonálním průřezem (Pokojvice).

modré zrno korundu