7.5. Oxidy

Obrázek 75-41. Složení některých fází v systému FeO - rutil - hematit. Fáze spojené čerchovaně jsou izomorfně mísitelné za vyšších teplot. Podle Klein, Hurlbut (1993).

mísitelnost některých fází Fe aTi