7.5. Oxidy

Obrázek 75-42. Struktura hematitu je izotypní s korundem - uspořádání oktaedrů FeO6 v základní buňce. Vytvořeno programem ATOMS (Shape Softvare).

struktura hematitu

Uspořádání oktaedrů FeO6 ve struktuře hematitu, řez (100). Každá třetí oktaedrická pozice je vakantní, tím je zachována celkové elektrická neutralita struktury.

 oktaedry Fe ve struktuře hematitu