7.5. Oxidy

Obrázek 75-43. Difrakční RTG práškový záznam hematitu pro Co záření, načteno difraktometrem Stadi P (Stoe).

RTG difrakční záznam hematitu

Polohy a intenzity difrakčních maxim od strukturních rovin hematitu, podle standardu databáze JCPDS pro Co záření.

D 2Theta I(rel) H   K   L
3,684 28,10 30 0   1   2
2,700 38,69 100 1   0   4
2,519 41,60 70 1   1   0
2,292 45,94 3 0   0   6
2,207 47,82 20 1   1   3
2,078 51,00 3 2   0   2
1,841 58,15 40 0   2   4
1,694 63,74 45 1   1   6
1,637 66,26 1 2   1   1
1,603 67,82 5 1   2   2
1,599 68,02 10 0   1   8