7.5. Oxidy

Obrázek 75-44. Některé typy krystalů hematitu - první vlevo je altenberský typ, druhý vlevo je elbského typu a dva vpravo jsou alpského typu. Podle Rösler (1981).

krystaly hematitu