7.5. Oxidy

Obrázek 75-45. Červenohnědý agregát hematitu lebníkovitého typu.

lebníkový hematit