7.5. Oxidy

Obrázek 75-47. Červenohnědý jemně zrnitý agregát hematitu - jaspilitová ruda.

zrnitý agregát hematitu