7.5. Oxidy

Obrázek 75-48. Struktura ilmenitu - uspořádání atomů v základní buňce. Vytvořeno programem ATOMS (Shape Softvare).

struktura ilmenitu

Struktura ilmenitu v řezu (001). 

 struktura ilmenitu - pohled (001)

Schématické uspořádání oktaedrů FeO6 a TiO6 ve struktuře ilmenitu, řez (110).

uspořádání koordinačních oktaedrů v ilmenitu