7.5. Oxidy

Obrázek 75-49. Difrakční RTG práškový záznam ilmenitu pro Co záření, modelováno programem WinXpow.

RTG difrakční záznam ilmenitu

Polohy a intenzity difrakčních maxim od strukturních rovin ilmenitu, podle standardu databáze JCPDS pro Co záření.

D 2Theta I(rel) H   K   L
3,737 27,70 30 0   1   2
2,754 37,91 100 1   0   4
2,544 41,17 70 1   1   0
2,349 44,77 2 0   0   6
2,237 47,14 30 1   1   3
2,177 48,52 2 0   2   1
2,103 50,34 2 2   0   2
1,868 57,21 40 0   2   4
1,831 58,49 1 1   0   7
1,726 62,42 55 1   1   6
1,654 65,50 2 2   1   1
1,635 66,32 9 0   1   8
1,621 67,00 3 1   2   2
1,506 72,89 30 2   1   4