7.5. Oxidy

Obrázek 75-5. Struktura nižšího křemene - tetraedry křemíku (červené kuličky) jsou uspořádány do pravotočivých šroubovic (pravý křemen). Základní buňka je vyznačena. Vytvořeno programem ATOMS (Shape Softvare).

struktura nižšího křemene

Poloha koordinačních polyedrů SiO4 vzhledem k základní buňce nižšího křemene, řez (100).

 struktura nižšího křemene

Struktura nižšího křemene, řez (001).

struktura nižšího křemene v řezu (001)

Struktura hexagonálně trapezoedrického vyššího křemene v řezu (001).

struktura vyššího křemene v řezu (001)