7.5. Oxidy

Obrázek 75-53. Uspořádání atomů titanu a kyslíku v základní buňce struktury rutilu. Vytvořeno programem ATOMS (Shape Softvare).

základní buňka struktury rutilu

Struktura rutilu v řezu (001). Vyznačena je základní buňka.

struktura rutilu v řezu (001)

Orientace oktaedrů TiO6 ve struktuře rutilu, řez (001). Vyznačena je základní buňka struktury.

oktaedry Ti ve struktuře rutilu