7.5. Oxidy

Obrázek 75-54. Difrakční RTG práškový záznam rutilu pro Co záření, modelováno programem WinXpow.

RTG difrakční záznam rutilu

Polohy a intenzity difrakčních maxim od strukturních rovin rutilu, podle standardu databáze JCPDS pro Co záření.

D 2Theta I(rel) H   K   L
3,247 31,98 100 1   1   0
2,487 42,16 50 1   0   1
2,297 45,84 8 2   0   0
2,188 48,26 25 1   1   1
2,054 51,63 10 2   1   0
1,687 64,02 60 2   1   1
1,624 66,86 20 2   2   0
1,480 74,39 10 0   0   2
1,453 76,01 10 3   1   0