7.5. Oxidy

Obrázek 75-55. Ideální vývin sloupcovitých krystalů rutilu. Podle Zamarský (1981).

sloupcovité krystaly rutilu