7.5. Oxidy

Obrázek 75-56. Krystal rutilu s polokovovým leskem a mírně zaoblenými hranami. Podle Ďuďa, Rejl, Slivka (1990).

automorfní krystal černého rutilu