7.5. Oxidy

Obrázek 75-57. Různé typy dvojčatných srůstů rutilu - vlevo "kolénkovitý" srůst podle (101), druh vpravo vícečetný srůst podle (001), zcela vpravo cyklický srůst. Podle Rösler (1981).

různé typy srůstů rutilu