7.5. Oxidy

Obrázek 75-58. Uspořádání atomů titanu a kyslíku v základní buňce struktury anatasu. Vytvořeno programem ATOMS (Shape Softvare).

základní buňka ve struktuře anatasu

Struktura anatasu v řezu (001). Vyznačena je základní buňka.

pohled na strukturu anatasu (001)

Orientace oktaedrů TiO6 ve struktuře anatasu, řez (001). Vyznačena je základní buňka struktury.

koordinační polyedry Ti ve struktuře anatasu