7.5. Oxidy

Obrázek 75-59. Difrakční RTG práškový záznam anatasu pro Co záření, modelováno programem WinXpow.

RTG difrakční záznam anatasu

Polohy a intenzity difrakčních maxim od strukturních rovin anatasu, podle standardu databáze JCPDS pro Co záření.

D 2Theta I(rel) H   K   L
3,520 29,44 100 1   0   1
2,431 43,18 10 1   0   3
2,378 44,19 20 0   0   4
2,332 45,11 10 1   1   2
1,892 56,43 35 2   0   0
1,700 63,50 20 1   0   5
1,667 64,92 20 2   1   1
1,493 73,61 4 2   1   3
1,481 74,32 14 2   0   4