7.5. Oxidy

Obrázek 75-6. Difrakční RTG práškový záznam nižšího křemene pro Co záření, difraktometr Stadi P, Stoe.

RTG difrakční záznam nižšího křemene

Polohy a intenzity difrakčních maxim od strukturních rovin nižšího křemene, podle standardu databáze JCPDS pro Co záření.

D 2Theta I(rel) H   K   L
4,255 24,27 16 1   0   0
3,343 31,03 100 1   0   1
2,457 42,70 9 1   1   0
2,281 46,17 8 1   0   2
2,236 47,16 4 1   1   1
2,128 49,72 6 2   0   0
1,980 53,72 4 2   0   1
1,818 58,95 13 1   1   2
1,802 59,53 1 0   0   3
1,672 64,70 4 2   0   2
1,659 65,25 2 1   0   3
1,608 67,58 1 2   1   0