7.5. Oxidy

Obrázek 75-60. Uspořádání atomů titanu a kyslíku v základní buňce struktury brookitu. Vytvořeno programem ATOMS (Shape Softvare).

uspořádání v základní buňce brookitu

Struktura brookitu v řezu (001). Vyznačena je základní buňka.

struktura brookitu v (001)

Orientace oktaedrů TiO6 ve struktuře brookitu, řez (010). Vyznačena je základní buňka struktury.

oktaedry Ti ve struktuře brookitu podle (010)