7.5. Oxidy

Obrázek 75-61. Difrakční RTG práškový záznam brookitu pro Co záření, modelováno programem WinXpow.

RTG difrakční záznam brookitu

Polohy a intenzity difrakčních maxim od strukturních rovin brookitu, podle standardu databáze JCPDS pro Co záření.

D 2Theta I(rel) H   K   L
3,512 29,51 100 1   2   0
3,465 29,92 80 1   1   1
2,900 35,93 90 1   2   1
2,729 38,27 4 2   0   0
2,476 42,36 25 0   1   2
2,409 43,59 18 2   0   1
2,370 44,35 6 1   3   1
2,344 44,87 4 2   2   0
2,332 45,11 4 2   1   1
2,296 45,86 5 0   4   0
2,254 46,76 8 1   1   2
2,244 46,98 18 0   2   2
2,133 49,59 16 2   2   1
1,969 54,05 16 0   3   2
1,893 56,38 30 2   3   1
1,851 57,78 18 1   3   2
1,833 58,41 3 2   1   2
1,757 61,22 3 2   4   0
1,691 63,88 20 3   2   0
1,662 65,14 30 2   4   1
1,649 65,72 5 1   5   1
1,610 67,51 13 1   1   3
1,597 68,14 2 2   3   2
1,541 70,98 7 1   2   3