7.5. Oxidy

Obrázek 75-64. Uspořádání atomů cínu a kyslíku v základní buňce struktury kasiteritu. Atomy Sn jsou v pravidelné oktaedrické koordinaci. Vytvořeno programem ATOMS (Shape Softvare).

základní buňka struktury kasiteritu

Struktura kasiteritu v řezu (010). Vyznačena je základní buňka.

struktura kasiteritu - řez (010)

Orientace oktaedrů SnO6 ve struktuře kasiteritu, řez (010). Vyznačena je základní buňka struktury.

oktaedry Sn ve struktuře kasiteritu