7.5. Oxidy

Obrázek 75-65. Difrakční RTG práškový záznam kasiteritu pro Co záření, měřeno difraktometrem Stadi P (Stoe).

RTG difrakční záznam kasiteritu

Polohy a intenzity difrakčních maxim od strukturních rovin kasiteritu, podle standardu databáze JCPDS pro Co záření.

D 2Theta I(rel) H   K   L
3,347 31,00 100 1   1   0
2,643 39,57 75 1   0   1
2,369 44,37 21 2   0   0
2,309 45,58 4 1   1   1
2,119 49,94 1 2   1   0
1,764 60,93 57 2   1   1
1,675 64,55 14 2   2   0
1,593 68,30 6 0   0   2
1,498 73,30 11 3   1   0