7.5. Oxidy

Obrázek 75-66. Ideálně vyvinuté krystaly kasiteritu prizmatického a dipyramidálního typu. Podle Zamarský (1981).

ideální krystaly kasiteritu