7.5. Oxidy

Obrázek 75-67. Ideálně vyvinutá dvojčata kasiteritu - vlevo dvojče podle (011). Krystalové tvary: a = {100}, m = {110}, e = {101}, s= {111}. Podle Ježka (1932).

dvojčata kasiteritu