7.5. Oxidy

Obrázek 75-68. Zrnitý agregát a hypautomorfní krystaly kasiteritu s typickou hnědočernou barvou.

krystalky černého kasiteritu