7.5. Oxidy

Obrázek 75-7. Difrakční RTG práškový záznam vyššího křemene pro Co záření, modelováno programem WinXpow.

RTG difrakční záznam vyššího křemene

Polohy a intenzity difrakčních maxim od strukturních rovin vyššího křemene, podle standardu databáze JCPDS pro Co záření.

D 2Theta I(rel) H   K   L
4,340 23,79 20 1   0   0
3,400 30,51 100 1   0   1
2,500 41,93 2 1   1   0
2,310 45,56 2 1   0   2
2,170 48,69 4 2   0   0
2,010 52,85 4 2   0   1
1,837 58,28 10 1   1   2
1,696 63,66 2 2   0   2
1,673 64,64 2 1   0   3
1,624 66,84 2  
1,566 69,67 4 2   1   1