7.5. Oxidy

Obrázek 75-70. Graf některých koncových členů skupiny spinelu s názvy izomorfních směsí a vymezením oblastí nemísitelnosti. Podle Rösler (1981).

některé koncové členy skupiny spinelu