7.5. Oxidy

Obrázek 75-71. Uspořádání atomů hliníku a hořčíku mezi aniontovou kostrou kyslíkových atomů v základní buňce struktury spinelu. Al je v pravidelné oktaedrické a Mg v tetraedrické koordinaci. Vytvořeno programem ATOMS (Shape Softvare).

základní buňka struktury spinelu

Struktura spinelu v řezu (110). Vyznačena je základní buňka, zřetelná je koordinace iontů Mg a Al..

struktura spinelu v řezu (110)

Schématické uspořádání oktaedrů AlO6 a tetraedrů MgO4 ve struktuře spinelu, řez (110). Vyznačena je základní buňka struktury.

koordinační polyedry ve struktuře spinelu