7.5. Oxidy

Obrázek 75-72. Difrakční RTG práškový záznam spinelu pro Co záření, modelováno programem WinXpow.

RTG difrakční záznam spinelu

Polohy a intenzity difrakčních maxim od strukturních rovin spinelu, podle standardu databáze JCPDS pro Co záření.

D 2Theta I(rel) H   K   L
4,660 22,13 35 1   1   1
2,858 36,48 40 2   2   0
2,437 43,07 100 3   1   1
2,335 45,05 4 2   2   2
2,020 52,57 65 4   0   0
1,650 65,65 10 4   2   2
1,555 70,21 45 5   1   1
1,429 77,51 55 4   4   0
1,366 81,80 4 5   3   1