7.5. Oxidy

Obrázek 75-73. Vlevo ideálně vyvinutý oktaedrický krystal spinelu, vpravo dvojče podle spinelového zákona (111). Podle Ježka (1932).

krystaly spinelu